A. Εισαγωγή

1) Το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

2) Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

B. Εύσημα

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε με την χρήση προτύπου από την SEQ Legal (seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από την ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο BLUE TRUSTRADE ΕΠΕ (www.bluetrustrade.gr).

Γ. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση της ιστοσελίδας περιλαμβάνοντας  τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στην ιστοσελίδα .

Πληροφορίες όπως το όνομα , το επώνυμο , η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email σας, τις οποίες εισάγετε για να κάνετε τις αγορές σας από το e-shop της ιστοσελίδας μας και τις πληροφορίες των χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων ,εταιρικών καρτών, VISA, MASTERCARD, MAESTRO , PAYPAL , BANKTRANSFER .

Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδιδόμενα (metadata).

Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου, σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Δ. Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας . Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

διαχείριση της ιστοσελίδας και της εταιρείας μας

προσωποποιημένη διαμόρφωση της ιστοσελίδας για εσάς

ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών μας στην ιστοσελίδα μας

αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω της ιστοσελίδας μας

παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω της ιστοσελίδας μας

αποστολή αποδείξεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς

αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών

αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας

αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)

αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με τα εμπορεύματά μας , μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό, μέσω email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες)

παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να πιστοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)

διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας

διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης

επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της ιστοσελίδας μας (περιλαμβάνοντας και την επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και

άλλες χρήσεις.

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την άδειά σας.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας , μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στην ιστοσελίδα .

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

E. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς μας συμβούλους, τους εκπροσώπους των προμηθευτών μας ,όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες:

στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου

σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

στον αγοραστή (ή πιθανού αγοραστή) οποιουδήποτε αγαθού της εταιρείας το οποίο πουλάμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε) και

σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

ΣΤ. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν να επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες ενδέχεται να λειτουργήσουμε ,έτσι ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας ή υποβάλλετε προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, δύνανται να είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.

Συμφωνείτε ρητά στη μεταφορά των προσωρινών δεδομένων η οποία περιγράφεται στην ενότητα F.

Ζ. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η ενότητα G ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό, δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.

Θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο ,εάν θεωρήσουμε ότι τα έγγραφα αυτά μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία είναι σε ισχύ και με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

Η. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές.

Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στην ιστοσελίδα μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησής μας.

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικό που χρησιμοποιείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας).

Θ. Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτική μας κατά καιρούς, δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας . Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε την ιστοσελίδα ,ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα μας.

Ι. Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε, οποιαδήποτε πληροφορία σας αφορά και που διατηρούμε . Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα παρακάτω:

την παροχή επαρκών στοιχείων πιστοποίησή σας για αυτό το σκοπό, συνήθως δεχόμαστε  φωτοτυπία ταυτότητας ή θεωρημένου διαβατηρίου από συμβολαιογράφο και μία φωτοτυπία λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας που εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση σας .

Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς.

Στην πράξη, συνήθως είτε θα αποδέχεστε ρητά εκ των προτέρων την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρέσετε τις πληροφορίες σας από τη χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς.

Κ. Ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και πληροφορίες από τρίτες ιστοσελίδες.  Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

Λ. Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

Μ. Cookies

Η ιστοσελίδα μας bluetrustrade.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία και διευκόλυνση των υπηρεσιών της . Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία στέλνονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα της bluetrustrade.gr, να λειτουργεί ανεμπόδιστα και χωρίς τεχνικά προβλήματα , να συλλέγει τις πολλαπλές επιλογές του χρήστη, ν’ αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και να συλλέγει δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες ,τόσο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ,όσο και στ’ αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες ,αλλά και επειδή μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο , πάντα σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Σημειώστε ,ότι τα cookies κρίνονται απολύτως αναγκαία ,προκειμένου να λειτουργεί σωστά και ανεμπόδιστα η ιστοσελίδα της bluetrustrade.gr.

Τα cookies ανάλογα με τη χρήση τους κατατάσσονται ως εξής :

1) Σε αναγκαία cookies . Αυτά επιτρέπουν την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας μας,  όπως είναι η προσθήκη εμπορευμάτων στο καλάθι του πελάτη, η αποθήκευση εμπορευμάτων στην αγαπημένη λίστα του, η ηλεκτρονική πληρωμή του . Χωρίς αυτά τα απαραίτητα cookies, θα δημιουργούντο άμεσα προβλήματα στην ορθή λειτουργία του e-shop μας , θα περιοριζόταν η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης ,καθώς επίσης θα υπολειτουργούσαν οι βασικές λειτουργίες του e-commerce .

2) Σε cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies  κρατούν στη μνήμη τους τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας,  ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα εμπορεύματα βασιζόμενοι στις ανάγκες σας, βοηθώντας σας  να βρίσκετε ευκολότερα αυτό που αναζητάτε.

3) Σε cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνουν στην ιστοσελίδα οι επισκέπτες μας. Μας δίνουν τη δυνατότητα  να διαπιστώσουμε τις σελίδες μας με τη μεγαλύτερη επίσκεψη και ενδιαφέρον από τους πελάτες , μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την περιήγηση  κοκ. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες για να προσδιορίσουν τον επισκέπτη, επειδή είναι πληροφορίες συγκεντρωτικές και επομένως είναι  ανώνυμες. Αυτά χρησιμοποιούνται απλώς μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του bluetrustrade.gr.

4) Σε cookies διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις που αφορούν εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αποστέλλονται διαφημίσεις και προσφορές ,που κρίνονται περισσότερο κατάλληλες στις ανάγκες σας ,αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης ,βοηθούν την εταιρεία μας να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας.

5) Σε cookies analytics. Αυτά είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της εταιρείας μας σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα bluetrustrade.gr .

Η bluetrustrade.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies—για παράδειγμα:

στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”

στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοσελίδες”; και

στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοσελίδων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας σας.

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:

στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 ),

στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και

στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοσελίδας” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοσελίδων.

Η bluetrustrade.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του δικτύου εμφάνισης Google.

Η bluetrustrade.gr συμμορφώνεται με την πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

Η bluetrustrade.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie (όπως το cookie του Google analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στην ιστοσελίδα της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις της bluetrustrade.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα bluetrustrade.gr. Η bluetrustrade.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους  με το Google analytics.

Διατηρούμε το δικαίωμα ν’ αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies ,θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies.