ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας υποχρεούται και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, που είναι να προμηθεύεται Ελληνικά προϊόντα διατροφής από Ελληνες πιστοποιημένους παραγωγούς ,και αφού τα προβάλλει μέσω της ιστοσελίδας της e-shop ,να τα μεταπωλεί σε ιδιώτες και εμπόρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό , επιδεικνύοντας μεγάλη προσοχή και επιμέλεια για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα.

Οι πελάτες μας κατά την παράδοση της παραγγελίας τους από την courier , και προκειμένου ν’ αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία τους , θα πρέπει να προσέξουν ώστε οι συσκευασίες των προϊόντων που θα τους παραδοθούν να είναι άθικτες , να μην υπάρχουν εσφαλμένες αποστολές προϊόντων , καθώς επίσης και να μην έχουν άλλα εμφανή ελαττώματα , όπως τα σπασμένα προϊόντα.

Για τα πωληθέντα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας μας e-shop , η εταιρεία μας προβλέπει τις ακόλουθες περιπτώσεις επιστροφών :

1 ) Στην περίπτωση που στάλθηκε εσφαλμένο προϊόν στον πελάτη μας και υπαίτια είναι η εταιρεία μας ή οι προμηθευτές μας , ο πελάτης μας θα έχει το δικάιωμα επιστροφής του προϊόντος εντός (14) δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή του . Επίσης, το προϊόν πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση , η συσκευασία του προϊόντος να είναι άθικτη , να μην έχει χρησιμοποιηθεί και το περιεχόμενό του να είναι αναλλοίωτο.

Σ’ αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής θα χρεωθούν στην εταιρεία μας.

2 ) Σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών , ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός (14) δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή του.

Επίσης , το προϊόν πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση , η συσκευασία του προϊόντος να είναι άθικτη , να μην έχει χρησιμοποιηθεί και το περιεχόμενό του να είναι αναλλοίωτο .

Σ’ αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής θα χρεωθούν στον πελάτη μας, καθώς και τυχόν άλλα έξοδα που προκύψουν για τον έλεγχο του επιστραφέντος προϊόντος.