Οι ηλεκτρονικές πληρωμές των πελατών μας γίνονται μέσω της EUROCOMMERCE με εφαρμογή κρυπτογράφησης 256 bit και με αριθμό πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης TLS ( Transport Layer Security ). Κρυπτογράφηση 256 bit σημαίνει ότι υπάρχουν 2^256 πιθανοί συνδυασμοί για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων από τον browser στον server της EUROBANK . Θεωρείται πρακτικά αδύνατον να παραβιαστεί .

Η χρήση της κρυπτογράφησης στις συναλλαγές κρίνεται απαραίτητο μέσο ασφαλείας, γιατί δημιουργεί κωδικοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αποκωδικοποιούνται μόνο με απόρρητα κλειδιά και κατά συνέπεια αποτρέπουν επίδοξους τρίτους να υποκλέψουν πληροφορίες .

Η ταυτότητα της EUROBANK στο διαδίκτυο είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο πάροχο πιστοποίησης ( Trusted Third Party ) : την εταιρεία Entrust . Ολες οι σελίδες του e-banking βρίσκονται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, καθώς η διεύθυνση της σελίδας μετατρέπεται από http : // σε https : // , καθώς επίσης εμφανίζεται το χαρακτηριστικό εικονίδιο με το λουκέτο στην αρχή της διεύθυνσης . Επίσης, προστατεύεται η πρόσβαση στα συστήματα της EUROBANK με τεχνολογία firewall , όπου επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκλειομένων άλλων, καθώς και απαγορεύει σε μη αναγνωρισμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της EUROBANK .

Επομένως , δεδομένα που αφορούν την κάρτα , όπως το ονοματεπώνυμο των κατόχων της κάρτας , ο αριθμός της κάρτας , η ημερομηνία λήξης της , ο αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου ( CVV/VISA ή CVC/MC ), δεν διακινούνται στο Διαδίκτυο ελεύθερααλλά κρυπτογραφημένα σε TLS 256 bit , παρέχοντας πλήρη ασφάλεια στις συναλλαγές των πελατών μας .

Η εταιρεία μας δεν τηρεί αρχείο και δεν αποθηκεύει τους αριθμούς των καρτών, τα (CVV/VISA ή CVC/MC ) και τις ημερομηνίες λήξης των καρτών των πελατών μας .

Επίσης , στην ιστοσελίδα μας παρέχεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της EUROCOMMERCE το ψηφιακό πιστοποιητικό γνησιότητας των συναλλαγών που διενεργούνται από την εταιρεία μας, και είναι διαθέσιμο για κάθε έλεγχο από τους πελάτες μας .